(A) 77.下列關於隋唐時期教育的敘述,何者正確?
          (A) 隋煬帝設置的進士科為科舉制度的起源
          (B) 唐代的集賢殿書院屬於大學性質
          (C) 唐代的王通著「師說」闡明教師責任
          (D) 唐代的崇文館屬於地方學校性質。

[SOL] 書院名稱始於唐代,原為藏書與修書處,例如唐玄宗設立麗正修書院、集賢殿書院

         王通(西元584~617)著有《中說》,闡明受佛道入儒,也就是儒、佛、道三教合一

         韓愈(西元768~824)著有《師說》,闡明從師學道的意義

         唐代的崇文館屬於中央學校系統的東宮,收東宮高官子弟及三品以上學士子弟

創作者介紹

Geniitwo's World

geniitwo18 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()